Husk Generalforsamling

Kredsgeneralforsamling

29/2 kl. 11:00

DCU 6. kreds indkalder til generalforsamling lørdag den 29. februar 2020 kl. 11.00 i Skave & omegns Multihus, Viborgvej 201, Skave, 7500 Holstebro.
Landsformand Anne-Vibeke Isaksen vil komme på besøg og gå på talerstolen inden selve generalforsamlingen starter. I får dermed mulighed for at møde og høre vores nye landsformand.
Kredsen sørger for at sulten ikke overmander jer og er derfor vært ved 2 stykker smørebrød og drikkevarer, når det kan passe ind i programmet.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Kredsledelsens beretning
3. Kredsens regnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Valg af repræsentanter På valg er:

  • Gitte Pagter
  • Preben Madsbjerg (ønsker ikke genvalg)
  • Lars Foged
  • Brian Kristensen
  • Jan Böttern

6. Valg af suppleanter til kredsledelsen På valg er:

  • Jørgen Thomassen

7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant På valg er:

  • Karen Guld
  • Torben Manthai
  • Rita Kristensen

8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet under punktet ”Indkomne forslag”, skal være formanden i hænde senest 8 dage før mødets afholdelse.

Gyldigt medlemskort for 2020 skal forevises ved indgangen.

Info

29/02/2020 - 11:00 til 18:00
Gratis