Husk Generalforsamling

Generalforsamling DCU Kreds 2

Lørdag den 29. februar 2020

Generalforsamling DCU 2 Kreds 2020

Lørdag den 29. februar 2020 holder DCU 2 Kreds generalforsamling på Køge Handelsskole, Uddannelsesvej 20, 4600 Køge.

Dørene åbnes kl. 13:00

Generalforsamlingen starter kl. 14:00

Alle DCU-medlemmer har adgang, men kun medlemmer af 2. kreds har stemmeret.

Ved indgangen skal der forevises gyldigt medlemsbevis eller kvittering for betalt kontingent for 2020.

Der vil ved indgangen være mulighed for at få optalt logbøger for 2019

Logbøger kan også sendes til Susanne Rasmussen, Banevej 3, 4735 Mern sammen med en frankeret svarkuvert inden 01. februar 2020.

Dagsorden ifølge. lovene:

  1. Valg af dirigent og stemmetællere
  2. Indlæg fra DCU’s landsformand Anne-Vibeke Isaksen
  3. Kredsbestyrelsens beretning
  4. Kredsens regnskab
  5. Indkomne forslag
  6. Indlæg fra DCU's Forretningsudvalg
  7. Valg af repræsentanter
  8. Valg af suppleanter
  9. Valg af 2 revisorer + en suppleant
  10. Eventuelt

Bestyrelsen består i 2020-2021 af 11 repræsentanter.

Der skal vælges 4 repræsentanter

Følgende repræsentanter er på valg:

Susanne Rasmussen                        Modtager genvalg
Sally Andersen                                 Modtager genvalg
Stig Johansen                                  Modtager genvalg
Birthe Mørch Vendsø                        Modtager genvalg

Pia Skov                                          Modtager ikke genvalg
Frank Larsen                                   Modtager ikke genvalg
Ole Juel Hansen                              Modtager ikke genvalg
Peter Gleerup                                  Modtager ikke genvalg
Svend Erik Kortnum                         Modtager ikke genvalg
Finn Knudsen                                  Modtager ikke genvalg
 

Følgende repræsentanter er ikke på valg:

Lone Nevdal Andersen
Kaj Hansen
Hans-Ole Hansen
Finn Nielsen
Anne Clausen
Erik Jensen
Dorte Wehrs Andersen                     

Følgende revisorer er på valg:

Preben Jørgensen                             Modtager genvalg
Jürgen Johansen                              Modtager genvalg

Kredsen er vært ved kaffe og brød, øl og vand kan købes.

 

Efter generalforsamlingen afholder kredsen en aftenfest på Køge Handelsskole.

Der vil være mulighed for at købe en velsmagende festmenu bestående af Forloren hare stegt som vildt med diverse tilbehør, samt kaffe med hjemmelavet nødderoulade eller en lækker æblekage.

Drikkevarer medbringes til eget forbrug.

Festen starter kl. 18:00 og prisen for menuen er kr. 135,00.

 

Der vil være mulighed for at overnatte i egen campingvogn på skolens parkeringsplads.

Der er plads til 35 vogne og pladserne bliver fordelt efter ”først til mølle” princippet.

Strøm kan købes i meget begrænset mængde - kun til lys og opladning af batteri.

Prisen for strøm er kr. 30,00 og ønske om strømtilslutning skal meddeles ved tilmelding.

Ankomst til pladsen tidligst lørdag kl. 10:00

 

Tilmelding til overnatning er desværre lukket da vi har nået det maksimale antal vogne der er plads til.

Tilmelding til aftenfest og festmenu kan ske til Erik ved at sende en mail til erik@lak.dk eller tlf. 40 86 68 36 senest 5. februar 2020

Betaling for festmenu og strøm senest 07. februar 2020 til DCU konto nr. 1551-4403134007

Der kræves ikke tilmelding til deltagelse i generalforsamlingen, kun til aftenfesten og overnatning.

 

Spørgsmål kan rettes til Erik Jensen 40 86 68 36 mail erik@lak.dk

Info

29/02/2020 - 10:00 til 01/03/2020 - 12:00

Tilmeld dig denne aktivitet