DCU 1. Kreds Bestyrelsen DCU 1. Kreds Bestyrelsen Hjalmar Benediktson

Generalforsamling 2020

1. Kreds byder velkommen til DCU-Copenhagen Camp "Absalon" den 7 marts 2020

DCU 1. KREDS Generalforsamlingsstævne holdes 6-8 marts 2020 på DCU-Copenhagen Camp Absalon.

Selve generalforsamlingen holdes lørdag den 7. marts 2020 kl. 16.00.

Efter generalforsamlingen er kredsen vært for en middag (gule ærter) – se under tilmelding.

DCU-medlemmer, der er bosat i disse postnumre, er medlemmer af DCU`s 1 kreds.

1000-2665, 2700-2950, 3500 og 3700-3790.

Alle DCU-medlemmer har adgang, men kun medlemmer af 1. kreds har stemmeret.

Ved indgangen skal forevises gyldigt medlemskort eller kvittering for betalt kontingent for 2020.

 

Dagsorden jf. DCU`s love

1. Valg af dirigent    

2. Indlæg fra DCU`s landsformand Anne-Vibeke Isaksen

3. Kredsledelsens beretning

4. Kredsens regnskab

5. Indkomne forslag

6. Valg af repræsentanter

7. Valg af suppleanter til kredsledelsen

8. Valg af to revisorer og en suppleant

9. Eventuelt
 

Forslag der ønskes behandlet under punktet indkomne forslag, skal være formanden i hænde senest 8 dage før mødet afholdes.
 

Følgende er på valg:

Irving Madsen – ønsker genvalg

Hjalmar Benediktson – ønsker genvalg

Egon Christiansen – ønsker ikke genvalg

 

TILMELDING:

Hvis du/I ønsker at deltage i generalforsamlingen, men ikke under den efterfølgende middag, skal du/I IKKE tilmelde jer, men blot møde op kl. 16:00

Hvis du/I ønsker at deltage i generalforsamlingen og den efterfølgende middag, skal du/I tilmelde jer på den "Blå bjælke" nedenfor. 
Ved tilmelding skal du/I vælge om du/I tager campingvogn/autocamper med og overnatter fredag til søndag, pris 200,- kr. strøm afregnes direkte med lejrchef, eller om du/I alene ønsker at deltage i den efterfølgende middag (gule ærter), gratis. Du/ I skal selv medbringe service og drikkevare.

Hvis du/I har spørgsmål til bestyrelsesarbejdet, er du/I velkommen til at kontakte Svenning Wredstrøm - formand for 1. kreds på mail kreds1@dcu.dk eller telefon 42 25 69 26.

Vi glæder os til at træffe dig/jer.


Stævneledere er:

Hjalmar Benediktson tlf.: 22 61 32 31. Email: hjalmar@benediktsons.dk
Svenning Wredstrøm tlf.: 42 25 69 26. Email: mail@swredstrom.dk

Info

06/03/2020 - 12:00 til 08/03/2020 - 12:00
200,00 kr.

Tilmeld dig denne aktivitet

Åbner når vi har program klar.