DCU

Generalforsamling 2020

DCU 3. Kreds - generalforsamling på DCU-Odense City Camp lørdag den 15. februar 2020

Generalforsamling 2020

Sæt kryds i kalenderen - lørdag den 15. februar 2020 kl. 14.00 indkaldes til 3. Kreds' generalforsamling i opholdsstuen på DCU-Odense City Camp.

Alle DCU’s medlemmer har adgang, men kun 3. Kreds’ medlemmer har stemme og taleret. Ved indgangen skal forevises medlemskort eller kvittering på betalt kontingent for 2020.

Dagsorden ifølge lovene.

Nærmere information vil komme i blad #1-2020 samt på hjemmesiden.

På bestyrelsens vegne

Ole Frankfurth

Kredsformand

Info

15/02/2020 - 14:00 til 23:59