DCU

Generalforsamling 2020

DCU 3. Kreds - generalforsamling på DCU-Odense City Camp lørdag den 15. februar 2020

Kredsgeneralforsamling 2020

Der indkaldes hermed til 3. Kreds' generalforsamling lørdag den 15. februar 2020 kl. 14.00 på DCU-Odense City Camp i opholdsstuen.

Dagsorden ifølge DCU’s love og vedtægter:

  • Valg af dirigent
  • Valg af stemmetællere
  • Kredsbestyrelsens beretning
  • Kredsen regnskab til godkendelse
  • Indkomne forslag
  • Valg af repræsentanter - på valg er: Ole Frankfurth (modtager genvalg), Jan Andersen (modtager genvalg), Gertrud Lorentsen (modtager ej genvalg)
  • Valg af suppleanter til kredsbestyrelsen
  • Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
  • Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet under ”indkomne forslag”, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Forslag sendes på mail: kreds3@dcu.dk eller sendes til kredsformand Ole Frankfurth, Grandvej 8, 5580 Nr. Aaby.

Man skal have været medlem af DCU hele 2019 for at være opstillingberettiget og være over 18 år. 

Alle DCU-medlemmer har adgang, men kun 3. Kreds' medlemmer har tale- og stemmeret.

Der skal fremvises gyldigt medlemskab for 2020 ved indgangen.

Der vil være fællesspisning lørdag aften.

Venlig hilsen

Kredsbestyrelsen

3. Kreds

Info

15/02/2020 - 14:00 til 23:59