Generalforsamling

Generalforsamling DCU 6. kreds

Kredsgeneralforsamling
DCU 6. kreds indkalder til generalforsamling søndag den 4. februar 2018 kl. 14.00 i Skave & omegns Multihus, Viborgvej 201, Skave, 7500 Holstebro.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Kredsledelsens beretning
3. Kredsens regnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Valg af repræsentanter På valg er:
             Anna Lene Pedersen
             Preben Madsbjerg
             Erik Møller (ønsker ikke genvalg)
             Betina Schrøder Busk (ønsker ikke genvalg)
             Ninna Thorsager 
             Arne Oksbjerg
6. Valg af suppleanter til kredsledelsen På valg er:
             Finn Skovborg
             Mogens Pedersen
             Winnie Jakobsen
7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant På valg er:
             Inga Jepsen
             Karen Guld
             Jørgen Tviis Thomsen
8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet under punktet ”Indkomne forslag”, skal være formanden i hænde senest 8 dage før mødets afholdelse.
Gyldigt medlemskort for 2018 skal forevises ved indgangen.

Med venlig hilsen
Kredsbestyrelsen

Info

04/02/2018 - 12:00
Gratis