Generalforsamling

Generalforsamling DCU 4. Kreds

 

Generalforsamling

13. januar

 

4. Kreds holder generalforsamling lørdag den 13. januar kl. 14.00 i Solsidehallen Lerumbakken 11 9400 Nørresundby.

Dørene åbnes kl. 13.00

Alle DCU-medlemmer har adgang men kun medlemmer af 4. Kreds har stemmeret. Ved indgangen skal forevises gyldigt medlemskort/campingpas

eller kvittering for betalt kontingent for 2018.

 

Dagsorden ifølge lovene:

1. Valg af dirigent

2. Kredsledelsens beretning

3. Landsformanden beretter om DCU

4. Kredsens regnskab til godkendelse

5. Indkomne forslag

6. Valg af repræsentanter og suppleanter

7. Valg af to revisorer og revisorsuppleant

8. Eventuelt

 

Følgende er på valg:

Finn Ljørring

Lene Nielsen

Margit Poulsen

Steen Steensen

Alle er villige til genvalg

 

Revisorer:

Bent Pedersen

Jane Sørensen

Revisor suppleant:

Susanne Sørensen

 

Kredsen er vært ved kaffe og brød samt øl eller vand i forbindelse med generalforsamlingen.

Hilsen 4 Kerds

Info

13/01/2018 - 14:00 til 16:00