DCU

Generalforsamling

Generalforsamling, den 08.02.2020 Kl. 14:00

Generalforsamling

Der indkaldes til generalforsamling i DCU 5. Kreds den 08.02.2020 Kl. 14:00

Sted: Perronen Hørning Sønderskovvej 15, 8362 Hørning

Der skal forevises gyldigt medlemskort ved indgangen.

Der vil blive serveret kaffe og brød undervejs.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Kredsbestyrelsens beretning
    Herunder orientering fra DCU's landsformand
  3. Kredsens regnskab til godkendelse
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af repræsentanter
  6. Valg af suppleanter til kredsbestyrelsen
  7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
  8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet under punktet »indkomne forslag«, skal være formanden i hænde senest 8 dage før mødets afholdelse.

Info

08/02/2020 - 14:00
Gratis