DCU

4 kreds Generalforsamling

Generalforsamling

OBS: ny dato

1. Marts

 

4. Kreds holder generalforsamling søndag 1. marts kl. 14.00 i Solsidehallen Lerumbakken 11 9400 Nørresundby.

Dørene åbnes kl. 13.00

Alle DCU-medlemmer har adgang men kun medlemmer af 4. Kreds har stemmeret. Ved indgangen skal forevises gyldigt medlemskort/campingpas

eller kvittering for betalt kontingent for 2020.

 

Dagsorden ifølge lovene:

1. Valg af dirigent

2. Kredsledelsens beretning

3. Landsformanden beretter om DCU

4. Kredsens regnskab til godkendelse

5. Indkomne forslag

6. Valg af repræsentanter og suppleanter

7. Valg af to revisorer og revisorsuppleant

8. Eventuelt

 

Følgende er på valg:

Anna Andersen ønsker ikke genvalg

Bjarne Hansen

Birthe Nielsen

Henrik Nielsen ønsker ikke genvalg

Så kunne du have lyst til at stille op til bestyrelsen og være med til at lave et spændene program så mød endelig op eller kontakt en i bestyrelsen og hør mere om arbejdet.

Revisorer:

Bent Pedersen

Jane Sørensen

Revisor suppleant:

Susanne Sørensen

 

Kredsen er vært ved kaffe og brød samt øl eller vand i forbindelse med generalforsamlingen.

Info

01/03/2020 - 14:00 til 16:00
Gratis