1986: Den populære landsformand

Annonce

En hel række af formænd har gennem årene siddet i formandsstolen hos Dansk Camping Union (DCU). Af dem var den vel nok mest populære Henry Schou, der blev formand i 1986.

Forinden havde datidens ubestridte Mr. Camping, Erhard Herløv Jørgensen, siddet som unionens formand fra 1948 og helt frem til 1974. Erhard Herløv Jørgensen blev fejret med maner, da han rundede 70 år den 27. januar 1974, året efter at han havde fejret sit 25-års jubilæum i formandsstolen. Han sad tillige hårdt på redaktørtjansen på bladet Camping og havde også været DCU's direktør, men overlod klogeligt tøjret til nye kræfter. På repræsentantskabsmødet den 24. marts 1974 sluttede Mr. Camping efter 26 år som landsformand i DCU.

Blev offer for egne reformer

Ny mand på posten som formand blev skoleinspektøren Bjarne Knudsen fra Fårup ved Nykøbing Mors. Bjarne Knudsen glædede sig til at føre DCU ind i en ny tid og proklamerede i sin tiltrædelseserklæring, at nu skulle man til at tale med hinanden - og ikke kun om hinanden.

Bjarne Knudsen gennemførte en række reformer og demokratiske tiltag i DCU, men blev selv offer for dem. Ondsindet sladder og jantelovsparagraffer betød hans fald i 1986, og jyden Bjarne Knudsen blev den 2. oktober erstattet af københavneren Henry Schou.

Den populære Henry Schou

I 1980'erne kom og gik direktører med måneders interval. Økonomien kulsejlede. DCU's rejsebureau skrantede. På rekordtid havde DCU opbrugt sin egenkapital og skyldte et tocifret million beløb væk.

Det skal retfærdighedsvis siges, at det ikke var Henry Schous skyld. Han havde masser af god vilje og var vel nok DCU's til dato mest populære landsformand. Problemet var blot, at DCU ikke længere kun var en forening med en foreningskasse, men også var gået hen og blevet en lille koncern med millionomsætning.

Henry Schou led kort efter selv samme skæbne som Bjarne Knudsen. Efter en mistillidserklæring i bestyrelsen, hvor jyderne nu havde flertal, tog han en sen nattetime sit gode tøj og gik. Direktøren var forinden blevet fyret. Ingen anede nu deres levende råd.

Vinhandleren Bjarne Jensen

Det blev næstformanden i DCU - morsingboen Kresten Balle Jensen - der sprang til og konstitueredes som formand for et lille halvt år. Der skulle imidlertid meget til for at rette skuden op, og det lod sig ikke gøre med et hus i splid med sig selv og rundsave på albuerne i ledelsesgruppen i DCU-huset.

Hovedkassereren 'Moses' Larsen fra Lystrup ved Aarhus indså, at DCU befandt sig på afgrundens rand og fik bestyrelsen med på at headhunte det menige medlem i 5. kreds, vinhandler Bjarne Jensen. Bjarne Jensen havde blandt andet udmærket sig ved et rekordsalg af amerikansk lotteri på en kredsgeneralforsamling. Samtidig var han kendt som en knalddygtig forretningsmand i det århusianske miljø og som leverandør af den hårdtslående Arnbitter til bestyrelsen. Manden kunne med andre ord sælge billetter.

1988: Mr. Camping den 2. slår til